Sứ mệnh và chiến lược

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp cho mọi người làm nhiều hơn, cảm thấy tốt hơn, sống lâu hơn.

Hướng kinh doanh được tập trung xoay quanh việc thực hiện 3 ưu tiên chiến lược nhằm kích thích tăng trưởng, giảm thiểu rủi ro và cải thiện khả năng tài chính dài hạn. Các ưu tiên cụ thể là: phát triển một ngành kinh doanh đa dạng toàn cầu, Cung cấp nhiều sản phẩm giá trị hơn, và tinh giản bộ máy vận hành.

Vận hành có trách nhiệm và việc đảm bảo các giá trị được thể hiện đậm nét trong văn hoá của chúng tôi cùng với các các quyết sách giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn mong đợi của xã hội.

Phát triển một ngành kinh doanh đa dạng toàn cầu

Mục tiêu của chúng tôi

Chúng tôi đang xây dựng 1 mô hình kinh doanh cân bằng hơn và 1 danh mục sản phẩm có khả năng đem doanh thu tăng trưởng bền vững.

Điều này là trọng tâm trong ba lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi là Dược Phẩm, Vắc Xin và Chăm Sóc Sức Khoẻ Người Tiêu Dùng.

Điểm nổi bật

23 tỷ Bảng Anh là tổng doanh thu của tập đoàn
40% là doanh thu của tập đoàn ở ngoài khu vực Mỹ và Châu Âu.

Cung cấp nhiều sản phẩm giá trị hơn

Mục tiêu của chúng tôi

Chúng tôi đã thay đổi tổ chức R&D của mình để nó có thể cung cấp ổn định 1 nguồn sản phẩm đem đến sự chuyển biến có ích về mặt trị liệu dành cho người bệnh và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

Điều này được chú trọng thông qua mục tiêu tập trung cải tiến hiệu quả và tỉ lệ hồi vốn trong R&D.

Điểm nổi bật

4 sản phẩm mới nổi bật được cấp phép trong năm 2014
Có khoảng 40 phân tử mới đang được thử nghiệm ở pha II và pha III

Tinh giản bộ máy vận hành

Mục tiêu của chúng tôi

Mô hình kinh doanh của chúng tôi đang tiếp tục thay đổi cho nên chúng tôi đang cố gắng thay đổi sao cho giảm thiểu phức tạp và vận hành hiệu quả hơn.

Điều này giúp giải phóng các nguồn lực để tái đầu tư vào lĩnh vực khác trong kinh doanh.

Điểm nổi bật

33 ngày tăng vốn luân chuyển
3,5 tỷ bảng Anh là khoản tích lũy hàng năm thông qua các chương trình tái cấu trúc từ 2008

Kinh doanh có trách nhiệm

Mục tiêu của chúng tôi

Kinh doanh có trách nhiệm là trọng tâm trong chiến lược của chúng tôi và cách mà chúng tôi chia sẻ thành công cũng quan trọng như là những gì chúng tôi đạt được. Đảm bảo các giá trị của mình được khắc sâu trong văn hoá của chúng tôi và các quyết sách giúp chúng tôi đáp ứng được mong đợi của xã hội.

Điểm nổi bật

Đứng đầu các chỉ số về Tiếp cận Thuốc 2014
84% là chỉ số Dow Jones Index, giúp chúng ta có mặt trong số 2% nhóm dẫn đầu.