Truy cập

GlaxoSmithKline đang trong tiến trình cam kết để đảm bảo nội dung của trang web được truy cập rộng rãi với mọi đối tượng.

Chúng tôi tin rằng trang web này đáp ứng, thậm chí vượt cả các yêu cầu ở mức độ A tuân thủ theo WCAG  của WAI 2.0 (WCAG: Nguyên tắc về nội dung web tiếp cận, WAI: sáng kiến web tiếp cận).*

Cỡ chữ

Bạn có thể thay đổi cỡ chữ bằng cách sử dụng tùy chọn thay đổi cỡ chữ của trình duyệt: ở một vài trình duyệt web, bạn có thể dùng chức năng View?Text Size hoặc nhấn ttổ hợp phím Ctrl + và Ctrl – trên bàn phím.

Thuộc tính Alt text (ký tự thay thế) của hình ảnh

Tất cả hình ảnh đều được ký tự hóa.

Phần tử tiêu đề

Về cấu trúc trang: sử dụng tiêu đề HTML, kỹ thuật hỗ trợ để chỉ dẫn trang theo tiêu đề.

Đường dẫn liên kết

Tất cả các liên kết đều có thể hiểu được khi đọc lướt phần nội dung, và các siêu liên kết này được thể hiện rõ bởi các ký tự bên trong phần nội dung.

Ngôn ngữ Java độc lập

Khi ngôn ngữ Java hay ngôn ngữ khác dùng để chỉ hướng hoặc chức năng hóa thì một kỹ thuật thay thế khác được sử dụng trong trường hợp trình duyệt của bạn không hỗ trợ loại ngôn ngữ này.

Tương phản màu sắc

Chúng tôi đã kiểm tra sự kết hợp giữa chữ viết với phông nền màu để chắc chắn độ tương phản vừa đủ và chúng tôi cũng đảm bảo thông tin được tham chiếu đa sắc.

Dạng tệp tin

Chúng tôi dùng CSS (định kiểu tệp tin theo tầng) để kiểm soát trang hiển thị và dùng cấu trúc chính xác đánh dấu nội dung. Nếu dạng tệp tin không được hỗ trợ hoặc ngừng hoạt động, thì vẫn đọc và truy cập được thông tin.

PDFs

Chúng tôi cài đặt phiên bản PDFs HTML trên website này, tuy nhiên nếu bạn thích chương trình đọc PDF khác thì tìm hiểu thêm tại Adobe Accessibility Resource Center.*

 

*Toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh