Mục tiêu thiên niên kỷ

Tại GSK, chúng tôi xác định mình có vai trò quan trọng trong việc tăng cường y tế và sức khoẻ của hàng ngàn người trên thế giới. Chúng tôi muốn giúp mọi người có thể làm việc tốt hơn, cảm thấy khoẻ hơn và sống một cuộc sống lâu dài, khoẻ khoắn, cho dù họ ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Ủng hộ phương châm năm 2000 của họ, chúng tôi đã đóng góp vào mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) của Liên hiệp quốc trên nhiều phương diện. Tám mục tiêu vẽ ra một kế hoạch toàn cầu nhằm giúp đỡ những người nghèo nhất trên thế giới và đã có rất nhiều nỗ lực to lớn nhằm thực hiện những mục tiêu này. Nhưng vẫn còn rất nhiều thứ để làm.

Bước sang năm 2015, hiện nay những nỗ lực hướng đến sự phát triển bền vững. Y tế có vai trò không thể thiếu trong quá trình này- một đất nước chỉ có thể phát triển khi người dân của họ khoẻ mạnh- nên chúng tôi cam kết đóng góp phần của mình cho sự phát triển bền vững sau 2015.

Chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi sẽ phát triển công ty của mình dựa trên mối quan tâm về môi trường, kinh tế, xã hội và cố gắng để làm nên một tương lai công bằng, hợp lý và kết nối cho thế hệ sau này.

Ở trang này các bạn có thể xem lướt qua những nỗ lực chúng tôi đã làm để đạt được từng mục tiêu MDGs. Để có những thông tin chi tiết hơn, có thể tải Tài liệu báo cáo mục tiêu thiên niên kỷ của chúng tôi tại đây Millennium Development Goals factsheet (PDF)*

 

*Toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh