HIV, AIDS và hợp tác ViiV Healthcare

Năm 2009, GSK và Pfizer đã cùng nhau thành lập một công ty độc lập, tập trung 100% vào nhu cầu của những người sống chung với HIV.

Mục đích của hợp tác ViiV Healthcare là để tiếp thêm năng lượng cho các ngành công nghiệp dược phẩm tham gia lĩnh vực HIV với những sự hiểu biết sâu rộng hơn về nhu cầu của những người sống chung với virus và những người đối xử với họ.

Đó là cam kết đóng góp một phần trong việc nâng cao khả năng tiếp cận thuốc bằng những cách thức sáng tạo, có trách nhiệm và bền vững.

Hoàn thành danh mục sản phẩm kháng retrovirals được cung cấp với giá không lợi nhuận:

  • Tất cả các nước kém phát triển nhất
  • Các nước có thu nhập thấp theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới
  • Tất cả khu vực cận Saharan Châu Phi.

Những quốc gia này, theo UNITAID, chiếm 75% tất cả những người hiện đang sống chung với HIV.

Hợp tác ViiV Healthcare tiếp tục thực hiện những tiến bộ tuyệt vời thông qua các quan hệ đối tác cộng đồng, kết nối và hợp tác với cộng đồng rộng lớn hơn HIV. Kinh phí cho phép các cộng đồng này:

  • giải quyết tình trạng kỳ thị và phân biệt và giảm các thành phần bạo lực có nguy cơ cao
  • đổi mới kiểm tra trong giáo dục, chăm sóc và điều trị bệnh
  • xây dựng các năng lực cơ sở tại cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều.

Có thể tham khảo thêm về sự tiến bộ của Công ty Viiv Healthcare qua trang web www.viivhealthcare.com* và trong Báo cáo hàng năm của chúng tôi Responsible Business Supplement*

*Toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh