Cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc

Để nâng cao tiếp cận và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong cộng đồng, chúng tôi tài trợ sản phẩm cũng như quyên góp tài chính cho những chương trình bền vững của các đối tác địa phương và toàn cầu. Chúng tôi cũng khuyến khích nhân viên của chúng tôi làm công tác tình nguyện và đóng góp chuyên môn của họ. Trong năm 2014, chúng tôi đầu tư 201,5 triệu bảng Anh cho nhiều cộng đồng trên khắp thế giới.

Khám phá các chương trình của chúng tôi

Ở Anh quốc, chúng tôi hợp tác với Tổ chức từ thiện Hỗ trợ khủng hoảng và trẻ em

Ở Mỹ, với vai trò là đối tác của Quỹ Chăm sóc Y tế Nhi đồng, Quỹ Bệnh viện Trẻ em, Quỹ Philadelphia, Tổ chức Pittsburgh Mercy, PharmAssist Senior và North Carolina Partners, chúng tôi hướng đến xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Tại châu Âu, chúng tôi làm việc với các nhân viên của mình và các tổ chức phi chính phủ (NGOs) để tăng cường cơ sở y tế hạ tầng và các giải pháp chăm sóc sức khỏe. Có thể nói đến quan hệ đối tác cộng đồng châu Âu của chúng tôi bao gồm các công tác cải thiện tình trạng sức khỏe của cộng đồng Roma ở Trung và Đông Âu, hỗ trợ một chương trình điều dưỡng tại nhà cho trẻ em mắc bệnh ung thư ở Hy Lạp, và cung cấp liệu pháp điều trị giải trí cho những người trẻ bị bệnh cho các trại Barretstown ở Ireland.

Trên khắp thế giới, chúng tôi đầu tư các chương trình tăng cường tiếp cận sức khỏe và cải thiện kết quả y tế cho cộng đồng. Tại các nước kém phát triển, chúng tôi tái đầu tư 20% lợi nhuận để xây dựng cơ sở y tế hạ tầng. Chúng tôi tối đa hóa lợi ích việc đầu tư cộng đồng bằng cách hợp tác với các tổ chức và chọn các dự án mà chúng tôi có thể tận dụng chuyên môn và nguồn lực của mình. Cùng đó là việc mang lại lợi ích cộng đồng, những đầu tư của chúng tôi giúp phát triển kinh doanh cũng như nâng cao uy tín, thúc đẩy tinh thần nhân viên và xây dựng mối quan hệ hợp tác với các bên liên quan.

Triết lý kinh doanh của chúng tôi là hướng đến hỗ trợ các chương trình y tế và giáo dục chọn lọc mang tính sáng tạo, bền vững và đem đến những kết quả hữu hình. Chúng tôi chia sẻ tầm nhìn trong vấn đề nâng cao chăm sóc sức khỏe thông qua các chương trình của mình, bao gồm khuyến khích người nhân viên tham gia hỗ trợ cộng đồng tại mỗi quốc gia mà chúng tôi hoạt động.

Hỗ trợ nhân đạo

Thuốc của chúng tôi có thể đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại những vùng xảy ra thảm họa. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức cứu trợ từ thiện trong trường hợp khẩn cấp để trao tặng các sản phẩm của chúng tôi đến những nơi cần thiết, theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới. Cách tiếp cận của chúng tôi là độc lập và chúng tôi đảm bảo tính trung lập trong việc hỗ trợ các nhu cầu về sức khỏe.

Số lượng sản phẩm hỗ trợ nhân đạo phụ thuộc vào nhu cầu thiết yếu. Chúng tôi hỗ trợ những chương trình cứu trợ nhân đạo ở 78 quốc gia trên toàn cầu năm 2014.