Sức khỏe cho mọi người

Thuốc, vắc-xin và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của chúng tôi giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân và người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, hàng triệu người vẫn chưa tiếp cận được vắc xin và các liệu pháp điều trị cần thiết bởi họ không có khả năng chi trả, hoặc họ không tìm thấy tại địa phương, hoặc đơn giản là những sản phẩm/ dịch vụ này không hề tồn tại. Hệ thống chăm sóc y tế ở rất nhiều quốc gia vẫn vẫn còn yếu kém và không đủ nguồn lực.

Chúng tôi nỗ lực góp phần giải quyết những thách thức y tế toàn cầu và mở rộng những lợi ích của sản phẩm đến với nhiều người hơn, chúng tôi đang mở rộng sự đổi mới nhằm đáp ứng những nhu cầu y tế thiết yếu, tiên phong với mô hình kinh doanh mới để tăng cường tiếp cận với các sản phẩm của chúng tôi và mở rộng những hợp tác để nâng cấp cơ sở y tế hạ tầng

Tiếp cận y tế
Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm những cách thức mới nhằm tăng cường tiếp cận y tế và đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi đến được với những người đang cần đến chúng, không kể họ đang sinh sống ở đâu và khả năng chi trả của họ.

Cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc
Chúng tôi mong muốn tạo sự khác biệt cho cộng đồng thông qua các đóng góp kinh tế, đầu tư, các chương trình giáo dục và quan hệ đối tác. Trong 2014, chúng tôi đã đầu tư hơn 200 triệu bảng Anh ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Đầu tư tại các nước kém phát triển
Chúng tôi cam kết tái đầu tư 20% lợi nhuận của chúng tôi để cải thiện cơ sở y tế hạ tầng ở các nước kém phát triển nhất trên thế giới.

Cam kết của chúng tôi
Cam kết của chúng tôi trong tương lai là góp phần đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe toàn cầu và gắn kết với các giá trị của chúng tôi.