Xử lý khí thải Carbon

Chúng tôi đặt ra mục tiêu dài hạn là xử lý lượng khí carbon trung tính thải ra trên tất cả quá trình của chuỗi giá trị (dây chuyền sản xuất) vào năm 2050. Chúng tôi đang cố gắng giảm khí thải từ sản xuất và liên kết với các nhà cung cấp cũng như người tiêu dùng nhằm giảm thiểu khí thải liên quan đến việc xử lý nguồn nguyên liệu thô và cách sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Điều này có nghĩa là không chỉ quản lý khí thải trong chuỗi giá trị, mà còn việc áp dụng công nghệ quản lý tài nguyên hiệu quả hơn khi sản xuất sản phẩm.

Những tác động từ sản phẩm

Chúng tôi đã làm việc với tổ chức Carbon Trust từ 2011 để đo lường và xác nhận những ảnh hưởng của carbon đến từ 40 sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi nhằm tìm ra cách cắt giảm khí thải do các sản phẩm của chúng tôi gây ra một cách hiệu quả nhất.

Những ảnh hưởng từ việc vận hành kinh doanh

Giảm thiểu nguồn năng lượng sử dụng, giảm lượng carbon thải ra là những hoạt động tập trung trong chương trình giảm thiểu tác động đến môi trường. Chúng tôi đầu tư vào cơ sở hạ tầng với những thiết kế sử dụng thiên nhiên để tạo ra năng lượng và tận dụng phế thải làm nguyên liệu cho năng lượng.

Chuỗi cung ứng của chúng tôi

Làm việc với các nhà cung cấp để giúp họ giảm lượng khí thải carbon sẽ giúp chúng tôi đạt được mục tiêu về carbon. Trong năm 2014, chúng tôi thu thập carbon, nước và dữ liệu về chất thải từ hơn 200 nhà cung cấp nguyên vật liệu lớn nhất của chúng tôi, bao gồm việc chi tiêu hơn 1 tỷ bảng Anh đối với nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất và nghiên cứu.

Trong năm 2014, chúng tôi cũng giới thiệu diễn đàn Trao đổi Sáng tạo giữa các Nhà cung cấp. Thông qua diễn đàn trực tuyến này, khoảng hơn 100 nhà cung cấp cùng nhau chia sẻ ý tưởng cải thiện hiệu quả năng lượng thực tế và giảm lượng nước sử dụng. Nhà cung cấp đã sử dụng những hiểu biết này để cải tiến cách thức vận hành doanh nghiệp của mình.

Sử dụng các sản phẩm của chúng tôi

Sử dụng các sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như dụng cụ hít, chiếm khoảng 46% lượng khí thải carbon trên toàn chuỗi giá trị của chúng tôi. Trong năm 2014, Carbon Trust xác nhận các nguyên nhân tạo ra carbon từ ba sản phẩm nhóm hô hấp của chúng tôi theo như báo cáo về các tác hại nhà kính của các thiết bị y tế và dụng cụ y khoa. Điều này cho phép chúng tôi cải tiến dụng cụ hít bột khô mới, điều chỉnh giảm lượng khí thải carbon thải ra so với dụng cụ hít cũ.

Tái chế

Toàn bộ các sáng kiến tái chế của chúng tôi khuyến khích bệnh nhân và khách hàng trả lại dụng cụ thuốc hít cũ cho các hiệu thuốc mà sau đó được gửi lại cho chúng tôi để tham gia tái chế. Điều này làm giảm lượng chất thải chuyển tới bãi rác cũng như ngăn chặn các nhiên liệu còn lại trong ống hít sẽ tạo ra những ảnh hưởng nhà kính.

So sánh với bên ngoài

Được chứng nhận một lần nữa vào năm 2014, GSK vẫn là công ty dược phẩm duy nhất đạt được tiêu chuẩn Carbon và Nước của Carbon Trust cho những hoạt động cắt giảm khí thải carbon và sử dụng nước của chúng tôi trên toàn cầu.

Chúng tôi duy trì vị trí của mình trong 7 năm qua trên Chỉ số dẫn đầu về ảnh hưởng khí hậu FTSE 350 của CDP. GSK là một trong hai công ty dược phẩm được ghi nhận khi công bố số liệu về những thay đổi khí hậu, bao gồm cả số lượng và chất lượng.