Rác thải và những ảnh hưởng khác

Chúng tôi đang thực hiện 4 bước căn bản nhằm thực hiện mục tiêu giảm một nửa lượng rác thải đến năm 2020.

Hiệu suất trong năm 2014

Với mục tiêu giảm một nửa chất thải do vận hành doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi đang tích cực loại bỏ, tái sử dụng và tái chế chất thải, cũng như tái tạo lại năng lượng từ rác thải. Trong năm 2014, chúng tôi thải ra 159.000 tấn chất thải từ các hoạt động của mình, ít hơn so với năm 2013 là 4% và 11% ít hơn so với năm 2010. Chúng tôi tiếp tục tìm cách để cắt giảm chất thải tại các nhà máy giúp chúng tôi đạt được mục tiêu là giảm một nửa chất thải từ hoạt động kinh doanh vào năm 2020.

Chất thải

Chúng tôi nhận ra sự cần thiết phải giảm thiểu chất thải, ngay cả khi doanh nghiệp của chúng tôi phát triển. Các quá trình chúng tôi sử dụng để sản xuất thuốc chữa bệnh rất phức tạp và tuân theo rất nhiều các quy định của các chính phủ trên toàn cầu. Nó có thể mất vài năm để giới thiệu những thay đổi lớn về mặt cải thiện quy trình sản xuất cùng lúc với việc phải giảm lượng chất thải.

Chúng ta không thể tránh được việc tạo ra chất thải và bản thân chất thải cũng có những giá trị nhất định. Mục tiêu của chúng tôi tránh việc vận chuyển chất thải đến những bãi chôn lấp hoặc bỏ qua những lợi ích khác của chất thải, thay vào đó chúng tôi tập trung tìm kiếm các cơ hội để tái sử dụng nó nếu có thể, tái chế hoặc tiêu hủy nó để tạo ra năng lượng. Chúng tôi bắt đầu nhận thấy một số tiến bộ. Tỷ lệ chất thải được tái chế hoặc tận dụng những lợi ích của nó đã tăng từ 71% năm 2010 lên 74% vào năm 2014. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm những cách thức sáng tạo để giảm thiểu và tái chế các loại chất thải của chúng tôi trên toàn thế giới.

Hóa học xanh

Chúng tôi áp dụng các nguyên tắc của hóa học xanh khi sản xuất nhiều loại thuốc để giúp giảm bớt hoặc loại bỏ các hóa chất độc hại từ quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc. Để biết thêm thông tin, xem báo cáo của chúng tôi về Quản lý Hóa chất độc hại.

Đơn vị Quản lý Hóa học Xanh (CPU) được thành lập vào năm 2012 để nghiên cứu cách thức thay thế các hóa chất độc hại, không bền vững bằng những giải pháp khác khả thi hơn. Chúng tôi cũng đã xuất bản một tài liệu hướng dẫn chuyên môn để giúp các nhà khoa học hiểu được các tác động đến môi trường do các chất phản ứng khác nhau - hóa chất được sử dụng để sản xuất thuốc - và khuyến khích việc sử dụng các lựa chọn thay thế mang lại tác hại ít hơn.