Nước

Chúng tôi đang nỗ lực nhằm giảm tác động đến nguồn nước có liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi

Kết quả

Trong năm 2014, chúng tôi đã cắt giảm thêm 5% việc sử dụng nước trong những hoạt động của mình. Mức giảm đến 20% này là cơ sở chứng minh chúng tôi đã đạt được mục tiêu 2015 trong việc cắt giảm lượng nước sử dụng cho việc vận hành công ty trước thời hạn một năm. Đo lường và giảm thiểu tác động về nước rộng lớn hơn trên toàn chuỗi giá trị là vô cùng thách thức - không chỉ là số tiền đầu tư cho chúng. Trong năm 2014, chúng tôi đã hoàn thành một đánh giá sâu rộng để xác định các hoạt động có tác động về nước cao nhất trên toàn chuỗi giá trị của chúng tôi và xếp loại ưu tiên để giải quyết các vấn đề này.

Tác động của nước trên toàn chuỗi giá trị

Lượng nước tiêu thụ chỉ là một chiều phản ánh ảnh hưởng của nước. Trong hai năm qua, chúng tôi đã được làm việc với các chuyên gia bên ngoài và các tổ chức để xác định tất cả các yếu tố góp phần gây ra tác động nước. Bao gồm:

  • Khan hiếm nước - số lượng nước ngọt có sẵn trong lưu vực liên quan đến nhu cầu cung cấp.
  • Chất lượng nước tại chỗ - mức độ ô nhiễm trong nguồn nước ngọt và các mối đe dọa đến đa dạng sinh học, bao gồm giảm thiểu các chất thải dược phẩm của chúng tôi.
  • Rủi ro về y tế và xã hội - người dân tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường được cải thiện.
  • Rủi ro về pháp quy và uy tín - mức độ quản lý nước và những rủi ro pháp lý liên quan đến nước.

Kết hợp các chỉ số này với mức tiêu thụ nước và các dữ liệu rủi ro từ WWF, chúng tôi đã phát triển một công cụ tác động nước toàn cầu mà chúng tôi đã sử dụng để xác định các nguyên nhân mấu chốt trên toàn bộ chuỗi giá trị.

Tác động từ doanh nghiệp

Chúng tôi chỉ sử dụng dưới 15 triệu m3 nước mỗi năm cho những hoạt động của chúng tôi - các phòng thí nghiệm nghiên cứu, cơ sở sản xuất và khối văn phòng. Chúng tôi có hệ thống kiểm tra các nhà máy để xác định các cơ hội cắt giảm việc sử dụng nước. Trong năm 2014, chúng tôi đã kiểm tra bốn nhà máy sử dụng nước nhiều nhất của chúng tôi ở Ấn Độ, Ý, Singapore, ba trong số đó là ở các khu vực khan hiếm nước. Chúng tôi đã cắt giảm lượng nước sử dụng bình quân 10% tại mỗi nhà máy bằng cách giới thiệu qui trình nước sạch hiệu quả hơn, xác định và sửa chữa những rò rỉ, và đầu tư vào các thiết bị hiệu quả.

Chuỗi cung ứng của chúng tôi

Chuỗi cung ứng của chúng tôi sử dụng khoảng 1.200 triệu m3 nước. Nguyên liệu thô cho Horlicks, carbohydrates (đường), các sản phẩm gỗ có nguồn gốc và trứng chiếm 75% ảnh hưởng nước. Chúng tôi đã hợp tác với TERI, một tổ chức phi lợi nhuận tại Ấn Độ, để phát triển một công cụ chuẩn đoán tác động nước. Trong năm 2014, chúng tôi sử dụng công cụ này để xác định cơ hội giảm thiểu ảnh hưởng nước cho 10 nhà cung cấp lớn nhất của chúng tôi.

Sử dụng các sản phẩm

Chúng tôi ước tính rằng 13% các tác động nước trong chuỗi giá trị của GSK là đến từ việc sử dụng các sản phẩm, cụ thể là mọi người không tắt vòi nước trong khi đánh răng. Trong năm 2014, chúng tôi mở rộng chiến dịch “Tắt vòi nước” ở Anh với thương hiệu kem đánh răng Sensodyne.