Con người của chúng tôi

Đầu tư vào con người và cộng đồng giúp chúng tôi đảm bảo tính bền vững lâu dài của doanh nghiệp mình.

Chính sách tuyển dụng của chúng tôi được thiết kế để tạo ra một văn hoá công ty trong đó mọi nhân viên đều cảm thấy được quý trọng, tôn trọng, tiếp thêm sức và động lực để làm việc.

Tìm hiểu thêm về công việc tại GSK

Làm việc tại GSK

Chúng tôi nhắm đến xây dựng một môi trường làm việc lôi cuốn, hoà đồng để khuyến khích các nhân viên đóng góp và giúp chúng tôi đạt được những mục tiêu chiến lược.

Cam kết của chúng tôi

Cam kết tiên tiến của chúng tôi đặt mục tiêu xác định những nhu cầu chưa được đáp ứng của y tế toàn cầu và phù hợp với những giá trị của Cty chúng tôi.