Viêm tai giữa cấp là gì?

Viêm tai giữa cấp là gì?