Sứ mệnh chăm sóc bệnh nhân, Việt Nam

Bằng việc giới thiệu các loại thuốc mang tính cách mạng và vắc-xin cũng như các sáng kiến như thành lập Chuyên ban đào tạo y tá & hô hấp, Chuyên ban tiêm chủng và Chiến dịch Cha mẹ thông minh, chúng tôi đang đi đúng hướng trong quá trình thực hiện mục tiêu chăm sóc bệnh nhân trong khu vực vào năm 2020.

Các loại thuốc mới và vắc-xin

Tại GSK Việt Nam, chúng tôi cam kết rằng bệnh nhân có thể tiếp cận danh mục các loại thuốc và vắc-xin mới của GSK để đáp ứng điều trị các mô hình bệnh chính và bảo vệ mọi người khỏi những bệnh có thể phòng tránh được.

Chương trình đào tạo điều dưỡng 

GSK mong muốn góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng của người điều dưỡng trong việc chăm sóc bệnh nhân hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Người điều dưỡng sẽ giúp bệnh nhân nhận biết các yếu tố khởi phát cơn hen, các yếu tố nguy cơ vào đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, sử dụng đúng cách các dụng cụ xịt hút và hiểu được tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị là vô cùng cần thiết . Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hỗ trợ việc cung cấp các tài liệu giáo dục về bệnh cho bệnh nhân ở các phòng khám hô hấp tại các bệnh viện trên toàn quốc. Sáng kiến này thể hiện cam kết của chúng tôi khi luôn đặt lợi ích của bệnh nhân làm tâm điểm của mọi hoạt động. 

Phòng tiêm chủng

Tại GSK Việt Nam, chúng tôi quan tâm đến các điều kiện tiêm chủng cho người dân ở các tỉnh, nơi số lượng phòng tiêm chủng còn hạn chế. GSK phối hợp với các bệnh viện tỉnh để hỗ trợ thiết lập các phòng tiêm chủng đạt chuẩn. Sáng kiến này nhằm cung cấp cho trẻ em ở tỉnh có điều kiện được tiêm chủng đến năm 2018 và đặc biệt là giúp phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của việc tiêm phòng cho trẻ.