Hợp tác GSK/ Novartis

Ngày 2 tháng 3 năm 2015, chúng tôi thông báo hoàn tất thỏa thuận hợp tác chính thức với Norvatis.

Trong tháng 3 năm 2015, chúng tôi đã hoàn tất giao dịch với Novartis, tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp quản mảng kinh doanh vắc xin của Novartis (ngoại trừ vắc xin cúm) và chúng tôi sẽ cùng nhau mở một công ty mới để phát triển ngành hàng tiêu dùng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chuyển giao lại danh mục thuốc điều trị ung thư cũng như các hoạt động nghiên cứu liên quan đến ung thư cho Novartis.

Với việc chuyển giao này, chúng tôi sẽ chính thức cập nhật danh mục các sản phẩm vắc xin trên website của chúng tôi.

5. Quote callout
No macro content available for WYSIWYG editing

Các tài liệu được phát hành liên quan đến việc giao dịch:

*Toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh