Đào tạo Cô đỡ thôn bản

Trong nhiều năm, chương trình đã trao học bổng cho hơn 700 cô gái trẻ thuộc các vùng dân tộc thiểu số để được đào tạo kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Mục tiêu của chương trình là để giảm thiểu biến chứng và tử vong chu sinh ở những vùng sâu vùng xa của đất nước.

Những cô đỡ thôn bản được đào tạo sẽ trở về ngôi làng của họ để đem kĩ năng chăm sóc sức khỏe phục vụ các bà mẹ yếu sức cùng những đứa con mới sinh. Mục tiêu này đóng góp tích cực vào hệ thống chăm sóc sức khỏe và nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc bệnh nhân tại Việt Nam.

Để ghi nhận những nỗ lực của chương trình này, Tập thể GSK Việt Nam và những cá nhân đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý từ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về những đóng góp của chúng tôi với cộng đồng thôn bản.