Thực hành kinh doanh và tiếp thị

Giá trị gắn liền với các hoạt động kinh doanh và tiếp thị

Chúng tôi đang hiện đại hóa cách thức kinh doanh và tiếp thị thuốc, chuyển đổi mô hình kinh doanh trong ngành công nghiệp dược vốn đã tồn tại rất nhiều năm. Chúng tôi thay đổi chính sách tưởng thưởng cho trình dược viên và cách chúng tôi tương tác với nhân viên y tế (HCPs), điều này nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đảm bảo quyền lợi bệnh nhân luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi đã có nhiều tiến bộ trong ba lĩnh vực chính. Thứ nhất, vào tháng 1 năm 2015, chúng tôi triển khai chương trình tưởng thưởng mới dành cho trình dược viên. Trên toàn thế giới, những nhân viên này sẽ không phải nhận chỉ tiêu doanh số bán hàng, thay vào đó, được đánh giá và khen thưởng chủ yếu dựa trên các kỹ năng, kiến thức khoa học, chất lượng của dịch vụ mà họ mang đến cho nhân viên y tế, và hiệu quả kinh doanh rộng lớn hơn. Tại Mỹ, trong một cuộc khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng 2014, GSK đã được xếp hạng đầu tiên trong số các công ty dược phẩm lớn mang đến giá trị cho nhân viên y tế.

Nhân viên kinh doanh và tiếp thị của chúng tôi, cùng với các bên thứ ba có liên quan làm việc thay mặt chúng tôi, đều phải tuân theo những qui định của GSK về những thực hành quảng bá sản phẩm và tương tác với nhân viên y tế. Qui định này đòi hỏi nhân viên cần phân biệt rõ ràng giữa các hoạt động khoa học và quảng bá sản phẩm.

Thứ hai, chúng tôi đang thay đổi cách thức hỗ trợ giáo dục y khoa cho các bác sĩ. Chúng tôi cam kết tiếp tục hỗ trợ giáo dục y khoa bằng cách tài trợ các tổ chức y khoa độc lập thay vì tài trợ trực tiếp cho cá nhân nhân viên y tế. Do đó, việc tài trợ nhân viên y tế tham gia các chương trình giáo dục y khoa sẽ do các tổ chức này quyết định, không có bất kỳ sự can thiệp nào từ GSK.

Thứ ba, chúng tôi sẽ không tiếp tục trả phí cho nhân viên y tế để thuyết trình trong các hội thảo giới thiệu thuốc của chúng tôi, kể từ 2016. Thay vào đó, chúng tôi đang áp dụng những kênh tiếp thị khác, ứng dụng kỹ thuật số để cung cấp thông tin về các loại thuốc và vắc xin của chúng tôi theo cách mà nhân viên y tế cần. Các bác sỹ y khoa có chuyên môn làm việc trong tổ chức của chúng tôi cũng sẽ có vai trò trình bày và trả lời các câu hỏi về các loại thuốc của chúng tôi với các đồng nghiệp khác của họ. Họ sẽ chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin chính xác để hỗ trợ việc sử dụng an toàn và hiệu quả của các loại thuốc của chúng tôi.