Thực hành đạo đức và chuỗi cung ứng

Thực hành đạo đức là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi cam kết thực hiện với tinh thần trung thực của mình. Chúng tôi có hệ thống chính sách toàn diện và quy trình tuân thủ áp dụng cho tất cả các hoạt động của mình, bao gồm cả chính sách tính thưởng cho nhân viên trình dược, cách thức tiếp thị thuốc và vắc xin của chúng tôi, và cách chúng tôi làm việc với các bên liên quan.

Các chương trình tuân thủ được áp dụng tại tất cả các công ty địa phương nhằm đảm bảo tính kinh doanh nhất quán của chúng tôi trên toàn cầu. Các chương trình này bao gồm Chính sách thực hành kinh doanh, trong đó chỉ rõ cách thức nhân viên nên áp dụng cách ứng xử và giá trị cốt lõi của tổ chức, Chính sách Thực hành Kinh doanh tiếp thị và Tương tác với khách hàng trên toàn cầu được áp dụng cho tất cả nhân viên tham gia vào hoạt động bán hàng và tiếp thị cũng như các công ty thứ ba đại diện của chúng tôi.

Tất cả nhân viên của GSK có quyền truy cập vào hệ thống để được tư vấn và báo cáo các trường hợp nghi ngờ hành vi sai trái – có thể yêu cầu không tiết lộ danh tính.

Để biết thông tin chi tiết hơn về cách tiếp cận của chúng tôi về thực hành và ứng xử đạo đức trong Báo cáo kinh doanh trách nhiệm 2014.

Chuỗi cung ứng

Bệnh nhân và người tiêu dùng mong đợi chúng tôi cung cấp liên tục thuốc và các sản phẩm, được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Một hệ thống cung ứng hiệu quả được quản lý có trách nhiệm là điều cần thiết đối với chúng tôi để những sản phẩm chất lượng cao được phân phối đúng nơi, đúng thời điểm. Nếu chúng ta không làm được điều này, người bệnh có thể bị ảnh hưởng và tính mạng của họ thậm chí bị nguy hiểm. Để bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân và người tiêu dùng, chúng tôi làm việc với các nhà cung ứng có tiêu chuẩn chất lượng, điều kiện xã hội và môi trường giống GSK. Mô hình chuỗi cung ứng khép kín của chúng tôi được chuẩn hóa và nâng cao sự kiểm soát đối với toàn bộ chuỗi cung ứng và quản lý sản xuất của chúng tôi - từ những nguyên liệu ban đầu đến sản xuất sản phẩm, chúng tôi kiểm soát chất lượng, đóng gói và vận chuyển đến khách hàng.

Quyền con người

Chúng tôi cam kết thực hành theo các Tuyên ngôn Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, các hướng dẫn của OECD dành cho các doanh nghiệp đa quốc gia và các tiêu chuẩn lao động cơ bản được đặt ra bởi Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Chúng tôi cũng đã ký kết Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc, một tiêu chuẩn toàn cầu tự nguyện về quyền con người, lao động, môi trường và chống tham nhũng.

Chúng tôi tin rằng các chính phủ có trách nhiệm xác định và thực thi một khuôn khổ pháp lý cho quyền con người phù hợp với pháp luật và các điều ước quốc tế. Các doanh nghiệp cũng có trách nhiệm. Chúng tôi bảo vệ quyền con người trực tiếp hơn trong hoạt động của tổ chức và hướng đến hành động có trách nhiệm trên tất cả các lĩnh vực bao gồm nhân viên, nhà cung cấp, cộng đồng địa phương và xã hội rộng rãi hơn.

Đọc Bản Tuyên Bố Nhân quyền của chúng tôi.*

 

*Toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh