Chính sách công và chương trình bệnh nhân

Chúng tôi tham gia với các chính phủ, các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan đa phương và các hiệp hội chuyên nghiệp để ủng hộ cho chính sách bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân, đồng thời hỗ trợ kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi cũng tham gia và hỗ trợ các nhóm bệnh nhân để thấu hiểu bệnh nhân, giúp chúng tôi phát triển sản phẩm và ủng hộ cho những chính sách đáp ứng nhu cầu của họ tốt hơn.

Chúng tôi muốn chứng minh rằng tất cả các tương tác của chúng tôi với các bên chính trị liên quan và các nhóm ủng hộ bệnh nhân được tiến hành một cách phù hợp, có đạo đức và minh bạch. Chúng tôi công bố các tiêu chí làm việc với các nhóm chính sách công để cung cấp thông tin rõ ràng về cách tiếp cận của chúng tôi.

Ủng hộ bệnh nhân

Thuốc và vắc xin mang lại lợi ích đáng kể cho từng bệnh nhân và y tế cộng đồng. Để nhận ra những lợi ích này, chúng tôi cần phải tương tác với các cơ quan bên ngoài trong suốt quá trình nghiên cứu, phát triển và tiếp thị các loại thuốc và vắc xin của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi sử dụng chuyên môn của bệnh nhân, các nhà khoa học, các bác sĩ và chuyên gia y tế khác để hiểu rõ hơn về cách thức tiến hành các nghiên cứu hiệu quả nhất, làm thế nào để thực hiện tiến bộ và điều trị như thế nào để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân.

Trong một số trường hợp, các tương tác liên quan đến GSK cung cấp tài trợ cho một tổ chức hoặc một cá nhân. Chúng tôi biết các mối quan hệ này có thể gây ra mối nghi ngại nào đó và do đó, chúng tôi minh bạch về các khoản thanh toán và mục đích của chúng cho công việc gì.

Tài trợ các nhóm bệnh nhân

Chúng tôi cung cấp kinh phí cho các nhóm bệnh nhân để hỗ trợ chi phí hàng ngày và các sự kiện cũng như những hoạt động được xác định. Hỗ trợ của chúng tôi cũng bao gồm hỗ trợ giáo dục, đào tạo cho nhân viên và cộng tác trên các dự án nhằm nâng cao nhận thức và phòng chống dịch bệnh. Mối quan hệ với các nhóm bệnh nhân giúp chúng tôi hiểu rõ hơn nhu cầu của bệnh nhân và bệnh tật của họ để hướng dẫn nhóm nghiên cứu và phát triển của mình. Cùng với đó, chúng tôi giúp những ý kiến của bệnh nhân để được ghi nhận trong các cuộc tranh luận về y tế. Tài trợ từ GSK không thể vượt quá 25% doanh thu hàng năm của nhóm bệnh nhân và chúng tôi không gây ảnh hưởng quá mức hoặc quảng bá sản phẩm của chúng tôi đến các tổ chức này.

Tìm hiểu chi tiết về công việc của chúng tôi với các nhóm bệnh nhân ở Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, và khu vực thị trường mới nổi của chúng tôi, cũng như những tài trợ của chúng tôi đến các nhóm bệnh nhân trên toàn cầu.

Hoạt động từ thiện

Đầu tư cộng đồng nhằm mục đích cải thiện giáo dục sức khỏe và tăng cường tiếp cận thuốc và dịch vụ y tế. Chúng tôi hướng đến hỗ trợ những lĩnh vực mà chúng tôi có thể tạo ra nhiều khác biệt nhất.

Chúng tôi minh bạch trong những khoản đóng góp từ thiện và thông báo số liệu toàn cầu trong Báo cáo thường niên và lĩnh vực Kinh doanh Trách nhiệm của mình. Bạn có thể tải thông tin về các tài trợ hàng năm của chúng tôi với hơn 10.000 bảng Anh (khoảng 20.000 đô la Mỹ) trên trang tài trợ từ thiện của chúng tôi.