Trách nhiệm

Tại GSK, trách nhiệm là bản lề cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Sứ mệnh của GSK là cải thiện chất lượng cuộc sống bằng cách giúp mọi người làm được nhiều hơn, cảm thấy khỏe mạnh hơn và sống lâu hơn.

Để thực hiện sứ mệnh này, chúng tôi ứng dụng mô hình kinh doanh và đề ra chiến lược giúp công ty phát triển bền vững bằng các hoạt động đổi mới và mở rộng tiếp cận, tất cả được dẫn dắt bởi các giá trị của chúng tôi.

Chúng tôi chia sẻ các thông tin quan trọng về cách thức kinh doanh có trách nhiệm cùng với các hoạt động tài chính trong bản Báo cáo thường niên của chúng tôi. Việc kinh doanh có trách nhiệm sẽ yêu cầu về các kế hoạch chi tiết nhằm đạt được những cam kết về trách nhiệm mà chúng tôi đã đặt ra.

Những cam kết

Năm 2012, chúng tôi phát triển 23 cam kết trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh trách nhiệm mà chúng tôi hướng đến. Những cam kết này nhằm đáp ứng những nhu cầu về chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu và phù hợp với những chiến lược ưu tiên cũng như giá trị của chúng tôi.

Những cam kết của chúng tôi tập trung vào 4 lĩnh vực chính dưới đây:

Sức khỏe cho mọi người
Chúng tôi phát triển những sản phẩm đổi mới và tăng cường hỗ trợ bệnh nhân khắp mọi nơi trên thế giới có thể tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc y tế.

Cách ứng xử của chúng tôi
Chúng tôi đặt giá trị làm trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh từ cách chúng tôi nghiên cứu, phát triển, cung ứng đến tiếp thị các sản phẩm.

Con người của chúng tôi
Chúng tôi thiết lập những môi trường làm việc mang tính xây dựng và truyền cảm hứng, nơi mà chúng tôi khuyến khích người nhân viên của mình phát triển những khả năng của họ một cách hiệu quả và đạt được những kết quả tốt nhất họ có thể.

Hoạt động giám sát

Chúng tôi có một đội ngũ chuyên biệt để giám sát và đảm bảo chúng tôi thực hiện những trách nhiệm doanh nghiệp một cách đúng đắn và phù hợp. Hội đồng quản trị Trách nhiệm doanh nghiệp của chúng tôi (CRC) có nhiệm vụ giám sát tổng thể và nằm trong một cơ cấu tổ chức rõ ràng, đảm bảo việc chiu trách nhiệm nghiêm túc.

Đối thoại với các bên hữu quan

Chúng tôi đối thoại với nhiều đối tác liên quan thông qua: sự tương tác thường xuyên với khách hàng; đối thoại với các chính phủ và các nhóm bệnh nhân; thường xuyên trao đổi với người lao động; nhà cung cấp, đối tác và nhà đầu tư.

Đối thoại với các bên hữu quan cho phép chúng ta hiểu cách kinh doanh có thể ảnh hưởng đến - hoặc bị ảnh hưởng bởi các bên hữu quan này. Phản hồi của họ sẽ giúp chúng ta xác định và ưu tiên các vấn đề quan trọng và phát triển đáp ứng được lợi ích tốt nhất của xã hội, cũng như các cổ đông của chúng tôi.

 

*Toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh