Viêm màng não do phế cầu là gì?

Viêm màng não do phế cầu là gì?