Hội nghị trực tuyến INSPIRATION CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 2016

Hội nghị được truyền trực tuyến từ Philippines đến 9 quốc gia với chủ đề: Kháng sinh hợp lý trên nhiễm khuẩn hô hấp mắc phải cộng đồng tại Châu Á Thái Bình Dương.
Hội thảo trực tuyến này được diễn ra vào Thứ Tư, ngày 13 tháng 07, 2016 vào lúc 12:00 - 13:30

Chương trình hội nghị

 • 12:00 – 12:15: Cập nhật Giám Sát Đề Kháng Kháng Sinh (SOAR) khu vực châu Á-Thái Bình Dương 
  TS. Praveen Kamble
  Giám Đốc Y Khoa, chuyên khoa nhiễm khuẩn – truyền nhiễm, GSK
 • 12:15 – 13:00: Những chiến lược đối phó Đề Kháng Kháng Sinh trong quản lý Nhiễm Khuẩn Hô Hấp Mắc Phải Cộng Đồng
  GS. Daniel Tan
   
  Giảng viên ĐH Y Khoa East, Manila,  Philippines
 • 13:00 - 13:25 Thảo luận
  Tất cả đại biểu
 • 13:25 - 13:30 Kết luận & bế mạc
  GS. Daniel Tan
  Giảng viên ĐH Y Khoa East, Manila, Philippiness