GSK và Save the Children kêu gọi các sáng kiến tại những quốc gia đang phát triển đăng ký giải thưởng trị giá 1 triệu đôla Mỹ

- Giải thưởng nhằm ghi nhận các sáng kiến đổi mới có thể góp phần giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em.
- Giải thưởng đổi mới về chăm sóc sức khỏe năm nay sẽ đặc biệt dành cho những sáng kiến nhằm giúp đỡ trẻ em ở vùng sâu vùng xa.