Sản phẩm chăm sóc sức khỏe người dùng

Các sản phẩm của chúng tôi đến tay người dùng trên 100 nước trên thế giới, giúp họ cải thiện sức khỏe và giữ gìn thể trạng.
Chúng tôi cũng là một trong những nhà cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe không cần toa lớn nhất thế giới. Tại Việt Nam, các nhãn hiệu phổ biến của chúng tôi bao gồm Panadol, Aquafresh, Sensodyne, Physiogel

Danh mục

Nhãn hiệu

Sản phẩm Chăm sóc răng miệng 

Sensodyne® www.sensodyne.com.vn

Aquafresh® www.aquafresh.com*

Thuốc không kê toa

Panadol® www.panadol.com/vn

Sản phẩm Chăm sóc da

Physiogel® www.physiogel.com.vn

*Toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh