Tương tác với người kê đơn thuốc (Hoạt động thông tin thuốc)

Các Nhân viên y tế cần được tiếp cận các thông tin đầy đủ và cập nhật nhất nhằm giúp họ chọn được những phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Là một công ty nghiên cứu và sản xuất dược phẩm và vắc-xin, chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính xác về những nguy cơ cũng như lợi ích của các sản phẩm của chúng tôi đến các Nhân viên y tế. Việc này bao gồm chia sẻ các dữ liệu lâm sàng và các thông tin an toàn về thuốc.

Thông thường, các công ty chăm sóc sức khỏe cung cấp thông tin cho Nhân viên y tế bằng nhiều cách bao gồm: thông qua trình dược viên, hỗ trợ giáo dục y khoa qua đó cung cấp đến Nhân viên y tế các thông tin cập nhật nhất về bệnh, chẩn đoán và điều trị; tài trợ Nhân viên y tế  tham dự những hội thảo khoa học để họ được cập nhật về những nghiên cứu mới, những chứng cứ mới trong việc điều trị hay những tiến bộ trong việc chăm sóc sức khỏe.

Nhận thấy giá trị của việc trao đổi kinh nghiệm giữa các Nhân viên y tế, các công ty mời bác sĩ thay mặt công ty có những bài thuyết trình về các sản phẩm. Để duy trì mối quan hệ này, các bác sĩ nhận được một khoảng thù lao cho việc đầu tư thời gian và kiến thức chuyên môn của mình.

Trải qua nhiều năm, hoạt động này đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đào tạo các Nhân viên y tế thông qua sự tương tác giữa các đồng nghiệp với nhau. Nhưng dần dần, chúng tôi tin rằng mọi người sẽ đặt ra câu hỏi rằng liệu có mâu thuẫn lợi ích nào giữa việc các bác sĩ được trả phí để nói thay  công ty, hoặc nguồn kinh phí tài trợ cho Nhân viên tế để họ có thể tham dự các hội nghị y khoa lấy từ đâu.

Chúng tôi biết rằng các nhân viên y tế sẽ có những quyết định của riêng họ. Nhưng chỉ cần một ý kiến cho rằng điều này là có mâu thuẫn lợi ích thì sẽ ảnh hưởng đến sự tin tưởng của bệnh nhân về các thuốc mà các bác sĩ đang kê đơn cho họ, và chúng tôi  phải hành động để bảo vệ niềm tin đó.

Vào tháng 12/2013, chúng tôi thông báo ba chương trình mới quan trọng sẽ thay đổi phương hướng kinh doanh và tiếp thị sản phẩm của chúng tôi tới các Nhân viên y tế. Những thay đổi này sẽ được giới thiệu vào năm 2016, bao gồm: 

  • Giới thiệu khung thưởng mới cho trình dược viên ở các quốc gia hình thức thông tin để giới thiệu thuốc thông qua các trình dược viên được pháp luật cho phép: vào đầu  năm 2015, các trình dược viên trên toàn cầu của chúng tôi  sẽ không phải nhận chỉ tiêu doanh số bán hàng. Thay vào đó, họ được đánh giá và khen thưởng chủ yếu dựa trên các kiến thức khoa học, chất lượng của dịch vụ mà họ mang đến cho Nhân viên y tế để giúp việc chăm sóc người bệnh được tốt hơn . Mô hình này đã được thực hiện đầu tiên tại Mỹ vào năm 2011 và nhận thấy những gía trị tiến bộ mà nó đem đến cho Nhân viên y tế, nay chúng tôi quyết định áp dụng mô hình này trên toàn cầu.
  • Thực hiện đào tạo y khoa độc lập theo cách thức mới: chúng tôi đang thay đổi cách thức hỗ trợ giáo dục y khoa cho các bác sĩ. Chúng tôi vẫn cam kết tiếp tục hỗ trợ giáo dục y khoa nhưng bằng cách tài trợ các tổ chức y khoa độc lập thay vì tài trợ trực tiếp cho cá nhân Nhân viên y tế. Qua đó, việc tài trợ Nhân viên y tế tham gia các chương trình giáo dục y khoa sẽ do các tổ chức này quyết định, không có bất kỳ sự can thiệp nào từ GSK.
  • Ngừng việc trả phí cho Nhân viên y tế để họ thuyết trình trong các buổi hội thảo của chúng tôi: Chúng tôi sẽ ngừng việc trả phí cho Nhân viên y tế để họ thay mặt chúng tôi thuyết trình trong các hội thảo giới thiệu thuốc, kể từ 2016. Thay vào đó, chúng tôi đang áp dụng những kênh thông tin giới thiệu thuốc khác, ứng dụng kỹ thuật số để cung cấp thông tin về các loại thuốc và vắc xin của chúng tôi theo cách mà Nhân viên y tế cần. Các bác sỹ y khoa có chuyên môn làm việc tại GSK  cũng sẽ dành nhiều thời gian để  trình bày và trả lời các câu hỏi về các loại thuốc của chúng tôi với các đồng nghiệp khác của họ. Họ sẽ chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin chính xác để hỗ trợ việc sử dụng an toàn và hiệu quả của các loại thuốc của chúng tôi.

Trong lúc các thay đổi này được tiến hành, chúng tôi sẽ tiếp tục công khai tất cả các khoản thù lao được trả cho Nhân viên y tế. Những chi phí này phải phù hợp với dịch vụ và chuyên môn mà họ mang lại, không vượt quá mức và hoàn toàn không vì mục đích thúc đẩy hay tưởng thưởng họ cho việc kê đơn thuốc của chúng tôi.

Nhân viên y tế sẽ vẫn là những đối tác quan trọng của GSK bất kể sự thay đổi từ năm 2016 trở đi, và chúng tôi vẫn sẽ duy trì việc trả phí cho các hoạt động phi thương mại mà GSK cần tới hỗ trợ của Nhân viên y tế, trong đó bao gồm:

  • việc thực hiện các nghiên cứu lâm sàng do GSK tài trợ
  • các hoạt động tư vấn và nghiên cứu thị trường qua đó giúp chúng tôi hiểu được các quan điểm điều trị về các bệnh đặc thù

*Các nội dung nói trên phản ánh các hoạt động và chính sách trên toàn cầu của GSK. Ở tất cả các quốc gia chúng tôi có mặt, chúng tôi tuân thủ thực hiện theo đúng luật pháp qui định tại địa phương.