Hợp tác thử nghiệm và nghiên cứu lâm sàng

Làm việc với các Nhân viên y tế là phần thiết yếu và là nỗ lực của chúng tôi trong việc phát triển các loại thuốc và vắc-xin mới. Mối quan hệ này giúp chúng tôi thấu hiểu được nhu cầu của bệnh nhân lẫn lợi ích và những nguy cơ mà thuốc của chúng tôi có thể mang lại.

Bác sĩ và Nhân viên y tế đã giúp chúng tôi tìm ra các tình nguyện viên cho các thử nghiệm lâm sàng, đánh giá các loại thuốc hay vắc-xin đang được thử nghiệm trên bệnh nhân, và theo dõi kết quả của thử nghiệm. Với phương pháp này, những hiểu biết và kiến thức y khoa duy nhất của họ là nền tảng cho việc phát triển các phương pháp chữa trị mới.

Cốt lõi của mối quan hệ  này là sự chia sẻ nghĩa vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, dựa trên những giá trị của công ty chúng tôi như sự minh bạch, liêm chính, tôn trọng và hướng tới bệnh nhân

Các Nhân viên y tế cộng tác với chúng tôi trong các thử nghiệm lâm sàng sẽ ký hợp đồng với chúng tôi  và được trả thù lao cho sự cộng tác này. Khoản tiền này dành trả cho khoảng thời gian, chi phí cần thiết cho việc nghiên cứu bất kể ca bệnh như thế nào hay tính hiệu quả của việc điều trị.

Chính sách của công ty

Chúng tôi có các chính sách quản trị nghiêm ngặt trong việc tương tác với các nhân viên y tế. Cụ thể như sau:

  • Các nghiên cứu viên được tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên trình độ nhằm mang tới chất lượng cao cho nghiên cứu
  • Họ không nhất  thiết phải có kinh nghiệm đã sử dụng sản phẩm của GKS hay chưa
  • Không có bất cứ thù lao nào tác động đến việc họ đánh giá, chọn hay giữ bệnh nhân trong các nghiên cứu lâm sàng
  • Không được tặng quà biếu cho các Nhân viên y tế liên quan đến các dự án nghiên cứu của GSK
  • Mọi khoản thù lao chi trả cho Nhân viên y tế phải được ghi rõ trong hợp đồng
  • Các khoản thù lao phải phù hợp với giá thị trường cho hiệu quả công việc và dịch vụ mà họ cung cấp

Chúng tôi cũng cam kết sẽ công khai các khoản thù lao dành cho Nhân viên y tế và tổ chức của họ cho việc tham gia vào các cuộc nghiên cứu.