Nhân viên y tế

Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chúng tôi thường xuyên tương tác và làm việc với các bác sỹ và Nhân viên y tế (HCPs)

Có sự khác biệt về chỉ định của từng sản phẩm và quy chế giữa các khu vực. Do đó chúng tôi cung cấp thông tin về sản phẩm thông qua các trang web tại từng quốc gia hơn là trang web toàn cầu.