Trở thành tình nguyện viên cho nghiên cứu lâm sàng

Để trở thành tình nguyện viên tham gia nghiên cứu lâm sàng

Những người tham gia thử nghiệm đều là tình nguyện viên, dù họ là người khoẻ mạnh hay đang mắc các bệnh mà thử nghiệm muốn nghiên cứu để chữa trị. Các tình nguyện viên giúp chúng tôi tiếp cận các hợp có chất tiềm năng trở thành một loại thuốc mới. Và họ còn làm hơn thế nữa. Một khi thuốc đã được cấp phép sử dụng, chúng tôi có thể tiếp tục giám sát các tác dụng phụ của thuốc và có bổ sung thêm dữ liệu an toàn thông qua các thử nghiệm tiến hành sau đó.

Trước khi các thử nghiệm bắt đầu, chúng tôi làm việc với hội đồng đạo đức độc lập bao gồm người không phải chuyên môn, chuyên gia y tế, nhà khoa học và nhà nghiên cứu. Hội đồng này thành lập một quy trình "tự nguyện đồng ý tham gia" nhằm giúp các tình nguyện viên tiềm năng có một cái nhìn cụ thể về nghiên cứu.

Tự nguyện đồng ý tham gia

Những người tham gia trong các thử nghiệm lâm sàng cần tự nguyện xác nhận rằng họ sẵn sàng tham gia sau khi đã được thông báo về nghiên cứu và các lợi ích cũng như rủi ro của nó. Quá trình đồng ý tham gia không chỉ giới hạn trong việc đọc và ký giấy. Nó chỉ là một phần trong một quá trình trao đổi toàn diện các thông tin quan trọng về thử nghiệm lâm sàng, bao gồm:

  • mục đích của thử nghiệm

  • quy trình điều trị

  • các lợi ích và nguy cơ có thể xảy ra

  • các lựa chọn khi tham gia (áp dụng cho các bệnh nhân đang mắc bệnh – các phương thuốc khác nếu họ không muốn tham gia thử nghiệm)

  • vấn đề bảo mật cần giữ như thế nào

  • quyền lợi của người tham gia – bao gồm quyền dừng tham gia vào bất cứ lúc nào

Cách đăng ký

Nếu bạn muốn đăng ký làm tình nghiện viên tiềm năng tại Anh Quốc, hãy truy cập trang www.volunteers.gsk.co.uk.

 

Toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh