Các nghiên cứu lâm sàng độc lập

Tại GSK, chúng tôi có rất nhiều nghiên cứu về các sản phẩm của mình và chúng tôi công bố các thông tin này bằng nhiều cách.

Các nghiên cứu độc lập

Tại GSK chúng tôi thực hiện vô số nghiên cứu về các sản phẩm của mình và thông tin về chúng luôn sẵn có trên nhiều phương tiện thông tin.

Chúng tôi nhận thức rằng các nhà nghiên cứu từ các viện chăm sóc sức khoẻ khác hay mạng lưới y khoa khác  cũng có những thắc mắc về khoa học và muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của chúng tôi để thực hiện nghiên cứu. Phần lớn các yêu cầu này liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi, nhưng có một số đề án nghiên cứu lại liên quan đến bệnh học hoặc tập trung một số vấn đề khác. Chúng tôi gọi chúng là các nghiên cứu tài trợ cho nghiên cứu viên (ISS) và sẵn sàng tiếp nhận các hồ sơ đăng ký tìm hỗ trợ

Cơ sở cho việc hỗ trợ

Chúng tôi chỉ hỗ trợ những đề án có mục tiêu khoa học chính đáng. Quyết định hỗ trợ một đề án nghiên cứu dựa trên tính quan trọng của các mục tiêu nghiên cứu đối với y khoa và chăm sóc bệnh nhân, cơ sở khoa học hợp lý của phương pháp nghiên cứu, và khả năng hỗ trợ giúp tạo ra một nghiên cứu có tính nhân văn cao.

Chúng tôi không hỗ trợ các nghiên cứu nhằm cảm ơn các chuyên gia y tế vì đã sử dụng, mua, khuyến cáo, hoặc kê đơn các sản phẩm GSK hoặc muốn thuyết phục họ làm vậy bằng cách hỗ trợ đề án nghiên cứu. Để biết thêm về cách làm việc của chúng tôi với các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ về nghiên cứu, hãy đọc Hợp tác về thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu.

Chúng tôi có một hệ thống trực tuyến giúp các nhà nghiên cứu tạo một tài khoản và nộp các đề án nghiên cứu. Trang web này được tạo ra để đưa ra nhiều ý kiến và quyết định đúng lúc, và để cho người sử dụng có thể theo dõi quá trình xét duyệt hồ sơ của mình.

Kênh thông tin này sẽ tự động chuyển các đề án đến các bộ phận y khoa thích hợp của GSK dựa trên lĩnh vực điều trị, sản phẩm GSK, và quốc gia cụ thể ghi trên bản đề án trực tuyến. Khi được nhận, các đề án sẽ được xem xét bởi chuyên viên của GSK để đánh giá khả năng và mong muốn của công ty chúng tôi trong việc hỗ trợ đề án nghiên cứu.

Hãy đến website nghiên cứu ISS  để đăng ký và nộp đề án.

 

Toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh