Cơ sở dữ liệu bệnh nhân

Khi các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng, họ mong đợi kết quả từ các cuộc thử nghiệm này sẽ được sử dụng để giúp đỡ những người khác.

Một hệ thống trực tuyến cho phép các nhà nghiên cứu gửi yêu cầu đăng ký truy cập  dữ liệu của các bệnh nhân giấu tên, kết quả từ các thử nghiệm lâm sàng của một vài công ty dược phẩm kể cả GSK. Chúng tôi hy vọng rằng việc chia sẻ các dữ liệu này với những nhà nghiên cứu sẽ giúp mở rộng các kiến thức khoa học và cải thiện chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Hệ thống này cho phép các nhà nghiên cứu tìm hiểu về thử nghiệm kỹ hơn, tự phân tích theo cách của họ và hiểu thêm về các loại thuốc cũng như cách sử dụng chúng sao cho tốt nhất. Để phù hợp với Thực hành tốt khoa học, các nhà nghiên cứu được yêu cầu cung cấp một bản kế hoạch nghiên cứu với cam kết sẽ công khai các nghiên cứu của họ.

 

Truy cập vào trang Đề nghị cơ sở dữ liệu bệnh nhân

 

Toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh