Nghiên cứu

Khoa học có thể cải tiến sức khoẻ bằng rất nhiều cách, từ việc phát triển những sản phẩm chăm sóc sức khoẻ tiện ích hằng ngày cho đến các loại thuốc cứu mạng người và vắc xin.

Tập đoàn GSK và các phòng nghiên cứu lâu đời đã có 150 năm kinh nghiệm trong việc áp dụng khoa học vào nghiên cứu và phát triển nhiều loại thuốc, vắc xin và sản phẩm chăm sức khoẻ mới để góp phần giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.

13,000

nhân viên đang làm việc tại các phòng nghiên cứu và phát triển

Nối tiếp những thành công trong việc tìm ra sản phẩm mới, chúng tôi có hơn 13,000 người làm việc trong lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển, nỗ lực tìm kiếm các phương thức mới để cải thiện phương pháp điều trị bệnh.

Hãy tìm hiểu để biết thêm về các lĩnh vực khoa học chính yếu mà chúng tôi đang tập trung, cách chúng tôi tiến hành thử nghiệm, các hoạt động Nghiên cứu và Phát triển của chúng tôi, và cách chúng tôi tiến hành các thử nghiệm lâm sàng.