Nghiên cứu sinh

Chúng tôi có nhiều chương trình dành cho nghiên cứu sinh. Chương trình kinh doanh, tài chính và nghiên cứu phát triển Esprit dành cho nghiên cứu sinh đặc biệt có nền tảng vững chắc về thương mại, tài chính, nghiên cứu, y khoa và tư vấn.

Khám phá thêm về công việc xuyên quốc gia, và ở mỗi vùng khác nhau với kinh nghiệm và kiến thức học hỏi được sẽ giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo tương lai của chúng tôi.

Cơ hội ở các quốc gia khác nhau, vì thế bạn hãy tìm hiểu để biết rõ ở nước bạn có những chương trình gì.

Chương trình Esprit khối kinh doanh và tài chính

Bạn đang muốn thử thách trong lĩnh vực dược hoặc tiêu dùng? Hãy tìm hiểu cách đăng ký chương trình nghiên cứu sinh Esprit ngành kinh doanh của chúng tôi.

 Bạn muốn có cơ hội để trở thành nhà lãnh đạo tài chính toàn cầu tương lai? Tìm hiểu cách đăng ký chương trình nghiên cứu sinh Esprit khối tài chính của chúng tôi.

 

*Toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh