Mảng cơ hội

Các loại thuốc cải tiến, vắc xin và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của chúng tôi đã giúp cho hàng triệu người làm việc nhiều hơn, cảm thấy tốt hơn và sống lâu hơn.

Chúng tôi phát minh, phát triển và cung ứng các sản phẩm giúp ích cho cuộc sống. Sau đây, các bạn sẽ hiểu hơn về công việc mà chúng tôi đang làm và các cơ hội có được từ việc nghiên cứu và phát triển để làm ra các sản phẩm có ích cho những người đang cần.