Văn hóa và giá trị

Các giá trị cốt lõi của chúng tôi là hướng tới người bệnh, tôn trọng mọi người, chính trực, và minh bạch. Chúng tôi mong muốn các nhân viên của mình cũng chia sẻ các giá trị này, làm việc minh bạch và liêm chính ở mọi lúc mọi nơi.

Chúng tôi khích lệ nhân viên của mình xem các giá trị là kim chỉ nam cho mọi quyết định thông qua sự lãnh đạo mạnh mẽ, đồng thời tạo nhiều cơ hội phát triển cá nhân và tưởng thưởng cho nhân viên đúng với thành quả lao động của họ. Chúng tôi mong muốn mọi người ở GSK cảm thấy tự hào về công việc mà họ làm, về công ty mà họ làm việc với, và sự khác biệt mà họ tạo nên.

“Giá trị và cách hành xử của chúng ta chính là điều tạo nên sự khác biệt thực sự”- Ngài Andrew Witty, Tổng Giám Đốc Điều Hành GSK toàn cầu

Hướng tới người bệnh

Chúng tôi chú trọng đến con người bằng cách làm điều tốt nhất cho người bệnh và khách hàng của mình. Chúng tôi cam kết thực hiện các tiêu chuẩn cao nhất về quản lý và đạo đức y khoa. Thêm vào đó, chúng tôi cũng cam kết quản lý có hiệu quả và trách nhiệm các chuỗi cung cấp quan trọng cho các nơi sản xuất nhằm đưa những loại thuốc và sản phẩm có chất lượng cao đến người bệnh và khách hàng.

Để làm được điều đó, chúng tôi làm việc với các đối tác và khách hàng để cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và tìm ra các loại thuốc và vắc xin mới. Chúng tôi chỉ có thể nhận được sự quý trọng khi dành thời gian nhìn nhận các vấn đề từ góc độ của người khác và cung cấp các sản phẩm có lợi ích thực tế.

Chúng tôi làm điều này bằng cách:

 • Tập trung vào nhu cầu của người bệnh và khách hàng khi nghiên cứu
 • Bảo đảm an toàn cho người bệnh/khách hàng là điều tiên quyết nhất.
 • Bảo đảm chất lượng sản phẩm và độ tin cậy của nguồn cung

Liêm chính 

Chúng tôi cam kết làm việc liêm chính. Mọi quyết định của chúng tôi đều xuất phát từ tấm lòng muốn làm điều tốt nhất cho người bệnh và khách hàng. Khi làm như vậy, chúng tôi chứng minh sự liêm chính trong hành động ở mọi lúc, mọi nơi.

Sống theo tiêu chuẩn trên có nghĩa là trong mọi trường hợp chúng tôi phải:

 • Hoạt động hợp pháp và ngay thẳng trong khuôn khổ của mọi luật phát, quy định và chính sách

 • Khuyến khích nhân viên báo cáo nếu cảm thấy có gì không đúng hoặc đi ngược lại với các giá trị của công ty

 • Thực hiện những cam kết thực tế và giữ chữ tín

 • Tìm kiếm các nguyên tắc chứ không phải lỗ hổng.

 • Khuyến khích nhân viên tìm sự hướng dẫn mỗi khi gặp vấn đề khó giải quyết.

Tôn trọng mọi người

Chúng tôi ủng hộ và truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp của mình để giúp họ phát huy hết năng lực và đạt được nhiều thành tựu lớn. Trọng tâm của điều này là văn hoá làm việc hàng ngày của chúng tôi vốn dựa trên những điều kiện cơ bảo sau:

 • Chúng tôi bảo đảm nơi làm việc an toàn và không có nạn quấy rối và bắt nạt

 • Chủ động tìm kiếm, trân trọng và phát huy những tri thức, quan điểm, kinh nghiệm và phong cách khác nhau của cộng đồng nhân viên toàn cầu của chúng tôi.

 • Chúng tôi tạo ra một môi trường của lòng tin, nơi mọi quan tâm đều có thể được nêu ra.

Minh bạch

Sự minh bạch là một phần không thể thiếu trong việc phát triển kinh doanh, cũng như văn hóa của công ty nhằm đáp ứng những thách thức từ toàn cầu hóa. Với chúng tôi, minh bạch nghĩa là trung thực về những gì chúng tôi làm, cách thức làm, và những khó khăn chúng tôi gặp phải. Chúng tôi sẵn sàng đối mặt với các thách thức, cùng bàn bạc và cải thiện cách làm việc để phản ánh những giá trị của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện việc này bằng cách:

 • Bảo đảm những gì chúng tôi nói hay viết đều công bằng và trung thực, không nhầm lẫn hay chưa đầy đủ.

 • Cung cấp thông tin đúng lúc, thích đáng và chính xác.

 • Chịu trách nhiệm về các cáo buộc

 • Thông báo các thông tin quan trọng kịp thời