Tưởng thưởng

Là một nhân viên GSK đồng nghĩa bạn là thành viên của một công ty luôn tưởng thưởng cho những thành tựu và cống hiến mà bạn dành cho công ty và góp phần cho sự thành công của chúng ta.

Ghi nhận những nhân viên có năng lực, những người góp phần thực hiện những chiến lược ưu tiên đi đôi với các giá trị chính là nền tảng cho triết lý tưởng thưởng của chúng tôi.

Chúng tôi đầu tư vào sự phát triển của bạn và song hành cùng bạn nhằm hướng đến tương lai. Chúng tôi nhận thức sự đa dạng về mặt địa lý trong lực lượng nhân viên bằng cách thiết kế ra những chương trình tưởng thưởng phù hợp với những nhân viên khác nhau. Chúng tôi cũng hỗ trợ về mặt sức khỏe và tinh thần của bạn, cũng như của gia đình bạn dù bạn sống ở đâu.

Chương trình Tưởng Thưởng?

Là một công ty đa quốc gia, những chương trình tưởng thưởng của chúng tôi được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của sự đa dạng về mặt địa lý trong lực lượng nhân viên. Các gói này được áp dụng theo tiêu chuẩn ngành nghề và phù hợp với công việc của bạn, dù bạn sống ở đâu.

Gói phần thưởng của chúng tôi bao gồm:

  • Lương cơ bản cạnh tranh

  • Tiền thưởng hằng năm nhằm khen thưởng bạn vì những đóng góp cá nhân cho chiến lược cũng như mục tiêu kinh doanh của chúng tôi.

  • Chính sách phúc lợi được thiết kế nhằm hỗ trợ bạn và gia đình bạn, bao gồm tham gia vào các chương trình chăm sóc sức khỏe, kế hoạch lương hưu, chương trình tiết kiệm, hỗ trợ nghỉ ngơi và chăm sóc con cái.

  • Chương trình khen thưởng nhân viên có thành tích nổi bật

  • Các chế độ sở hữu cổ phiếu nhằm kết nối phần thưởng của bạn với thành tích lâu dài của GSK.

  • Một chương trình đánh giá thành tích làm việc và phát triển nhằm giúp bạn nhận ra những gì bạn cần làm và những hành động bạn cần phát huy để đạt được thành công.