Sức khỏe, an toàn của nhân viên

Với tư cách là một công ty chuyên về chăm sóc sức khoẻ, chúng tôi ưu tiên hỗ trợ người nhân viên để họ có thể làm việc hiệu quả trong một môi trường an toàn, lành mạnh và có thể phát huy hết tiềm năng của mình.

Tại GSK, chúng tôi xây dựng 1 đội ngũ nhân viên có năng lực, mạnh khoẻ, bền bỉ và hướng đến nền văn hoá doanh nghiệp dựa trên các giá trị cốt lõi.

Cam kết an toàn của chúng tôi

Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo không có nhân viên nào bị tổn hại về mặt thể chất khi họ đang làm việc, và an toàn là tiêu chí thiết yếu nhất trong văn hoá của công ty.

Để đạt được tiêu chí an toàn tuyệt đối cho nhân viên, chúng tôi tập trung vào việc phòng ngừa các biến cố trước khi chúng xảy ra, đồng thời chúng tôi cũng bảo đảm đào tạo và tiến hành các hoạt động nâng cao nhận thức đối với các nguy cơ cao như vận hành máy móc hay lái xe.

Giữ cho nhân viên an toàn tại nơi làm việc và khi đi công tác là điều cực kỳ quan trọng. Chúng tôi có các chương trình toàn công ty nhằm nâng cao các tiêu chuẩn an toàn, đối thoại mở rộng và quản lý rủi ro cho tất cả các nhân viên.

Cam kết sức khoẻ cho nhân viên

Chúng tôi nhận thức được việc phục hồi sức lao động của nhân viên bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, từ khối lượng công việc đến áp lực trong cuộc sống cá nhân. Nỗ lực của chúng tôi nhằm nâng cao sức khoẻ của nhân viên tập trung vào việc hỗ trợ họ khi cần để phục hồi năng lượng và có thể đối mặt với áp lực.

Chúng tôi có rất nhiều chương trình sức khoẻ và dịch vụ hỗ trợ dành riêng cho nhân viên. Ví dụ: chương trình “Năng lượng để làm việc” bao gồm các buổi hội thảo cá nhân hoặc nhóm và các khoá đào tạo giúp cho nhân viên giữ được sức tập trung, năng lượng và hiệu quả khi làm việc cũng như khi ở gia đình.

Chúng tôi tiên phong khi cam kết cam kết các lợi ích chăm sóc sức khoẻ và phòng bệnh thích hợp cho toàn bộ nhân viên và gia đình của họ trên phạm vi toàn thế giới thông qua chương trình Hợp tác để Phòng tránh bệnh tật.

Cam kết của chúng tôi về bảo vệ môi trường

Chúng tôi đang cố gắng giảm thiểu tác động của mình đến môi trường, ngay cả khi chúng tôi mở rộng kinh doanh để mang lại các sản phẩm có giá trị đến nhiều người bệnh và khách hàng hơn. Chúng tôi đặt ra 1 mục tiêu dài hạn trong chiến lược duy trì hệ sinh thái nhằm tiến đến giảm thiểu xả khí carbon vào khoảng năm 2050 trên toàn bộ chuỗi giá trị của công ty.

Chúng tôi cũng đặt ra các mục tiêu lớn nhằm giảm thiểu việc xả khí carbon, nước và chất thải trên toàn bộ chuỗi giá trị của công ty – từ nguồn cung ứng nguyên liệu thô, tác động của các phòng thí nghiệm, nhà máy sản xuất, cho đến việc sử dụng và vứt bỏ các sản phẩm. Bằng cách sử dụng các tài nguyên hợp lý hơn và hợp tác với các công ty khác để giải quyết các thách thức này, chúng tôi có thể bảo đảm tính cạnh tranh và giảm thiểu tác động của mình đến môi trường.