Phát triển con người

Chúng tôi thu hút và giữ chân những nhân viên tài năng nhất bằng cách đầu tư cho đào tạo và phát triển dựa trên nhu cầu cũng như điểm mạnh của họ. Và, thông qua cách phát triển lãnh đạo, các quản lý của chúng tôi học được cách dẫn dắt các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc với năng lực cao nhất.

Tại GSK, chúng tôi xem trọng phát triển chuyên môn, kiến thức và kinh nghiệm trên các mảng khác nhau. Chúng tôi tin rằng con đường sự nghiệp cần phải linh hoạt và dễ thích nghi để đáp ứng các yêu cầu trong tương lai của công ty, cũng như năng lực và nguyện vọng của người nhân viên. Với chúng tôi, phát triển sự nghiệp là tạo dựng năng lực và kinh nghiệm chứ không phải là vấn đề lên chức hay thăng tiến.

Cơ hội học tập

Chúng tôi tin rằng có vài cách thức để giúp việc học hỏi phát triển hơn nhiều thứ khác. Với việc tập trung cho các cơ hội này theo kế hoạch định sẵn, chúng tôi có thể giúp cho bạn phát triển sự nghiệp. Chúng tôi thiết kế chương trình đào tạo như sau:

  • Kinh nghiệm từ công việc – Khoảng 70% quá trình học hỏi và phát triển của người nhân viên có được là thông qua kinh nghiệm từ công việc. Thường xuyên đánh giá lại công việc với người quản lý của bạn sẽ giúp bạn nhận ra đâu là mảng cần phát triển tiếp hoặc có nên nhận thêm những dự án mới. Bạn sẵn sàng thực hiện các mục tiêu phát triển như một phần của quá trình rèn luyện giúp bạn phát huy được hết tiềm năng của mình.

  • Phát triển các mối quan hệ – việc này chiếm 20% quá trình học hỏi và phát triển của  nhân viên. Tại GSK, chúng tôi tạo cơ hội cho nhân viên nhận được sự hỗ trợ và phản hồi thông qua việc tư vấn, phản hồi và đào tạo từ người quản lý và đồng nghiệp của bạn.

  • Đào tạo chính quy– Khoảng 10% quá trình học hỏi và phát triển dành cho nhân viên là đào tạo chính quy – ví dụ giáo trình trực tuyến, đồ án môn học, đào tạo dạng lớp học, các bài báo và sách vở. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ học trực tuyến, các công cụ tự học và các nguồn lực để giúp bạn phát triển.

Để giúp bạn phát triển tốt nhất tại GSK, chúng tôi cần quản lý của bạn làm việc với bạn để nhận định những lĩnh vực mà bạn cần tập trung để phát triển – và hỗ trợ cho bạn hoàn thành công việc cũng như các mục tiêu phát triển.

Hỗ trợ cá nhân

Do đây là 1 phần cơ bản trong quá trình phát triển sự nghiệp của bạn tại GSK, bạn sẽ thường xuyên có những buổi làm việc cởi mở và thực chất cũng như có các cuộc bàn luận về kế hoạch phát triển với người quản lý của bạn. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ để giúp bạn làm việc hiệu quả nhất và được hưởng lợi từ quá trình trưởng thành trong công ty.

Các con đường sự nghiệp khác nhau

Điều quan trọng mà bạn cần nhớ đó là sự nghiệp có thể đi theo rất nhiều hướng và ngã rẽ khác nhau. Vận dụng tốt thế mạnh của mình, luôn cầu tiến và đáp ứng được các nhu cầu của kinh doanh là điều tiên quyết cho sự thành công chung của chúng tôi.

Phát triển sự nghiệp chính là tạo dựng kinh nghiệm và các năng lực cho tương lai. Sau cùng, sự nghiệp được xây dựng dựa trên các thành quả, sự lãnh đạo và thể hiện các giá trị của GSK.

Sự đóng góp, phát triển năng lực và lòng nhiệt huyết sẽ là nền tảng cho việc phát triển sự nghiệp của bạn tại GSK.