Hòa nhập & Đa dạng

Chúng tôi hướng tới việc tạo ra một không gian làm việc cởi mở để thu hút và giữ chân những nhân tài ưu tú nhất đến từ mọi thành phần xã hội và văn hoá.

Chúng tôi tập trung tạo ra một tổ chức bao quát để tất cả nhân viên cảm thấy được đảm bảo và hiểu được công việc của họ đóng góp rất lớn cho công ty. Một môi trường rộng mở chào đón các tri thức khác nhau, các quan điểm, các kinh nghiệm và phong cách làm việc khác nhau từ tổng số nhân viên trên toàn cầu của công ty. Điều này không chỉ nâng cao sức sáng tạo và đổi mới cá nhân, mà còn tạo ra sự am hiểu tốt về kinh doanh.

Mọi nhân viên đều được đối xử bình đẳng bất kể chủng tộc, màu da, dân tộc hay quốc gia, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tính dục, hôn nhân truyền thống và hôn nhân đồng tính, định dạng giới và/hoặc nhận thức giới, tôn giáo hay tín ngưỡng, điều kiện thân thể khoẻ mạnh/tật nguyền và/hay bị các bệnh mãn tính (như HIV/AIDS), đặc điểm di truyền, hoặc các đặc tính được bảo vệ tại một quốc gia.

Để biết thêm về cách tiếp cận của chúng tôi, xin hãy đọc cam kết của chúng tôi về cơ hội bình đẳng.

Đa dạng giới

Chúng tôi tập trung thực hiện đa dạng giới trong quản lý và các vị trí cao cấp. Năm 2013, chúng tôi đã giới thiệu các cá nhân nổi bật và đào tạo nhóm, cũng như tài trợ cho các tài năng mới nổi. Năm 2014, chúng tôi mời các nhân viên tham gia các cuộc trao đổi về những rào cản có thể cản trở đa dạng giới.

Đa văn hoá và đa dân tộc

Chúng tôi theo sát thành phần các nhóm dân tộc thiểu số trong lực lượng lao động của mình tại địa phương so với chỉ số trung bình công nghiệp và dân số của một nước. Chúng tôi cũng khuyến khích các nhóm có thành viên đến từ nhiều cộng đồng khác nhau.

Người khuyết tật

Chúng tôi cam kết đảm bảo cơ hội việc làm cho người khuyết tật tại GSK để mang về những nhân tài và chuyên gia có giá trị cho công ty. Người khuyết tật là mối quan tâm toàn cầu của GSK và chúng tôi đang thành lập Hội đồng người khuyết tật toàn cầu để nhất trí trong các lĩnh vực ưu tiên, đặt ra mục tiêu và giám sát quá trình hoạt động. Chúng tôi cũng nỗ lực hết sức để giữ chân và hỗ trợ các nhân viên bị khuyết tật trong quá trình làm việc tại GSK.