văn phòng của chúng tôi

Trụ sở toàn cầu của chúng tôi là ở Anh và chúng tôi có văn phòng đại diện ở Việt Nam.

Văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh
Tòa nhà The Metropolitan , phòng 701
235 Đồng Khởi, quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại (Dược): +84-8-3-824 8744
Điện thoại (Ngành hàng chăm sóc sức khỏe ): +84-8-3-8275929
Fax (Dược): +84-8-3-824 8742
Fax (Ngành hàng chăm sóc sức khỏe): ): +84-8-3-8275927

Văn phòng đại diện tại Hà Nội

Văn phòng đai diện tại Hà Nội
Phòng 702, tầng 7, tòa nhà Hanoi Tower, số 49 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: +84-4-3-936 2607
Fax: +84-4-3-936 2608