Liên hệ

Để báo cáo bất kỳ biến cố bất lợi liên quan đến sản phẩm GSK:

Số điện thoại: +84 8 3824 8744, số nội bộ 5525
                      +84 963905235
Email: antoanthuoc@gsk.com

Để liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng:

Điện thoại: +84 12032325

Email: vn.customer-relations@gsk.com

Xem thêm địa chỉ văn phòng của chúng tôi 

Thông tin về GSK toàn cầu, vui lòng tham khảo GSK.com