Khách hàng

Cách thức mà các bác sĩ kê đơn các loại thuốc, vắc xin của chúng tôi và những quy định để công ty chúng tôi hoạt động tại mỗi nước mỗi khác nhau.

Thêm vào đó, ở hầu hết các nước, chúng tôi không được phép quảng cáo thuốc và vắc xin tới công chúng.

Vì vậy, chúng tôi cung cấp thông tin về các loại thuốc của công ty thông qua các trang web ở từng nước hơn là đăng trên trang web toàn cầu này. Điều đó có nghĩa là chúng tôi cung cấp những thông tin không mang tính quảng cáo có liên quan và phù hợp với từng quốc gia.

Những thuốc và vắc xin cần kê đơn

Chúng tôi không đăng tải danh sách tổng hợp các loại thuốc của chúng tôi do quy định hạn chế về việc thông tin các thuốc và vắc xin cần Bác sĩ kê đơn.

Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm sức khoẻ răng miệng, các loại thuốc có thể bày bán ở nhà thuốc và thức uống dinh dưỡng cho hàng ngàn người. Các sản phẩm được nhiều người biết đến của chúng tôi là Sensodyne, Panadol, Aquafresh và Physiogel.