văn phòng của chúng tôi

Trụ sở toàn cầu của chúng tôi là ở Anh và chúng tôi có văn phòng đại diện ở Việt Nam.

Văn phòng đai diện tại Hồ Chí Minh

Văn phòng đai diện tại Hồ Chí Minh
Tòa nhà The Metropolitan , phòng 701
235 Đồng Khởi, quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại (Dược): +84-8-3-824 8744
Điện thoại (Ngành hàng chăm sóc sức khỏe ): +84-8-3-8275929
Fax (Dược): +84-8-3-824 8742
Fax (Ngành hàng chăm sóc sức khỏe): ): +84-8-3--8275927


More info

Văn phòng đai diện tại Hà Nội

Văn phòng đai diện tại Hà Nội
Tòa nhà trung tâm Hà Nội - Unit 405
49 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm
Hanoi, Vietnam

Điện thoại: +84-4-3-936 2607
Fax: +84-4-3-936 2608

More info